ශානි අබේසේකරට මහාධිකරණයෙන් ඇප

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතාට අභියාචනාධිකරණයෙන් ඇප නියම වී තිබෙනවා.

ගම්පහ මහාධිකරණය විසින් දැඩි කොන්දේසි මත මෙම ඇප නියම කර තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *