සංචරණ සීමා දික්වූයේ වැරදි දත්ත නිසා / ජනපති

ජුනි 14 ලිහිල් කිරීමට තිබූ සංචරණ සීමා දිගු කිරීමට සිදු වූයේ වූයේ වැරදි දත්ත හේතුවෙන් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

”14 වැනිදා අරින්න හිටියා.එතකොට එකපාරම 11 වැනිදා මේ 101 ක් මැරුණා කියලා ආවා. මේක ඇහුවාම හැමෝම බය වෙනවා නේ. මම බුද්ධි අංශෙට කිව්වා ගෙයින් ගෙට ගිහිල්ලා මට මේක හරියට ඇනලයිස් කරලා දෙන්න කියලා. ජූනි 11 මැරුණා කිව්වා නම් 10 වැනිදා රෑ 12 ඉඳලා 11 වැනිදා රූ 12 වෙනකන් නේ ජූනි 11 වාර්තා කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට වාර්තා කරන පළවෙනි එක්කෙනා වාර්තා කරලා තියෙන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 6 වැනිදා. ආදාහනය කරලා තියෙනවා පෙබරවාරී 6 වැනිදාම. එයාට මරණ සහතිකේකුත් දීලා තියෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනා අවුරුදු 67 යි. මෙයා හෝමාගම එක්කෙනෙක්. මෙයා මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ පළමු වැනිදා, වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ජූනි 11 වැනිදා. මේ 101 ඇතුළේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. 9 වැනි පුද්ගලයත් 10 වැනි පුද්ගලයත් එක්කෙනා. ඒකත් මේ 101 ට අයිතී. මම මේක බැලුවාට දැන් එක්ස්පර්ට්ලා මේක දන්නේ නෑ නේ. ටී.වී. එකට ඇනලයිස් කරන එක්ස්පර්ට්ලා මේක දන්නේ නෑ .දැන් මම මේක කිව්වා පහුගිය හරි තැන්වලට මේක දාන්න. අඩු කරන්න නෙමෙයි. එතකොට හරි විදියකට අපිට දත්ත එනවා. දැන් එහෙම කළාම ඒ චාර්ට්ස් දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා ඔය වාර්තා කරන විදිය. මේක හරි විදියට බැලුවොත් මේ තාක් දාපු ඒවයින් ජූනි 11 ඉන්නේ 15 දෙනයි මැරිලා. 101 කියපු දිනයේ ඇත්තටම ඉන්නේ 15 දෙනයි”

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *