අතුරුදන් වෙන විස්මිත කාන්තාරය

ලොව පුරා මිනිසුන් විවිධ විස්කම් දක්වනු ලබනවා. මේ එසේ කාන්තාරයක් වනාන්තරයක් කරන විස්මිත මිනිසුන්ගේ කතාවයි.

 

8413

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4464

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :