ගෑස්වලටත් මිල සූත්‍රයක්

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට සමාන ගෑස් සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය තීරණය කර තිඛෙනවා.
එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩී. ජීවානන්ද මහතා සදහන් කළේ ලෝක වෙළෙඳපොළේ වෙනස් වන මිල ගණන් අනුව පාරිභෝගිකයාට සාධාරණ මිලකට ගෑස් සිලින්ඩරයක් මිල දී ගත හැකි වන ආකාරයට ගෑස් සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට නියමිත බවයි.
මේ මස අග හෝ ලබන මස මුල් සතිය වන විට මේ මිල සූත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට එම අධිකාරිය සැලසුම් කර තිඛෙනවා.
මේ වන විට ගෑස් නිෂ්පාදන ආයතන මේ මිල සූත්‍රය හඳුන්වා දීම පිළිබඳ කැමැත්ත පළ කර ඇති අතර ලෝක වෙළෙඳපොළ මිල ගණන්/බෙදාහැරීම්/ ගබඩා කිරීම් පිරිවැය අනුව මිල සූත්‍රය සකස් කිරීමට නියමිතයි.

6287

ආසාදිතයන්

3561

සුවය ලැබූ

2712

දැනට රෝගීන්

14

මරණ

බෙදා හරින්න :