පෙන්ගුවින් ජනරාල් හා අපූරු සත්තු

ආරක්ෂක අංශ සැලකෙන්නේ රටක ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන විශේෂ කණ්ඩායමක් ලෙසයි. ඒ අතරට හමුදාවේ තනතුරු දැරූ සතුන්ද වන බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

7521

ආසාදිතයන්

3714

සුවය ලැබූ

3792

දැනට රෝගීන්

15

මරණ

බෙදා හරින්න :