“මං කෙළින් මිනිහෙක්” සදහා යළි අවසරය

අසංක සායක්කාරගේ ‘මං කෙළින් මිනිහෙක්‘ නාට්‍ය සඳහා නිකුත් කර තිබූ තහනම ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය විසින් ඉවත් කර තිඛෙනවා.

වැඩිහිටියන්ට සීමා වූ නාට්‍යකට අදාළව අනුමත පිටපතෙහි නැති දෙබස් නාට්‍ය සඳහා යොදා ගැනීම නිසා මෙම නාට්‍ය සඳහා ලබා දුන් බලපත්‍රය  අත්හිටුවීමටයි පියවර ගෙන තිබුණේ.

නාට්‍යයේ අලුත් පිටපත සමීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ‘වැඩිහිටියන්ට පමණක්‘ සීමා වූ බලපත්‍රයක් ‘මං කෙළින් මිනිහෙක්‘ පිටපත සදහා නිකුත් කළ බවද ප්‍රසිද්ධ රැගුම්පාලක මණ්ඩලය සදහන් කළා.

8706

ආසාදිතයන්

4043

සුවය ලැබූ

4644

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :