ක්‍රීඩාව නිසා මැරුණු සුපිරි ක්‍රීඩකයෝ

ක්‍රීඩාව නීරෝගී භාවය ඇති කර ගැනීම සදහා ඵලදායක වනවා. එහෙත් එම ක්‍රීඩාව හේතුවෙන්ම ජීවිතය අහිමි කරගත් ක්‍රීඩකයින්ගේ කතාවයි මේ.

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :