ඇමෙරිකානු යුද නැවක් ත්‍රිකුණාමලය වරායට

ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් යුද නැවක් (USS Charleston – LCS 18 Blue Crew (LCS 18) ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමලය වරාය වෙත පැමිණ තිබේ. 27 වැනි CARAT (Cooperation Afloat and Readiness at Sea Training) නාවික පුහුණුවට අදාළව මෙම නෞකාව ත්‍රිකුණාමලය වරායට පැමිණ තිබේ.

පසුගිය 23 වැනිදා නෞකාව ත්‍රිකුණාමලය වරායට පැමිණ බව ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාව පවසයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *