මරණාසන්න අත්දැකීම් ලබා ජීවිතය ඛේරාගත් පුද්ගලයින් විවිධ අවස්ථාවල හදුනාගත හැකියි. මේ එවන් පුද්ගලයින් තාවකාලික මරණය අවස්ථාවේ ලද අත්දැකීම් පිළිබද කතා පෙලේ පළමුවැන්නයි.

 

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

94

මරණ

බෙදා හරින්න :