සැප්තැම්බර් පළමුවනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාතික හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව මුල්වරට හැදුනුම්පතක් ලබා ගැනීමේදී ගෙවිය යුතු ගාස්තුව රුපියල් 100ක් වනවා.
යම් පුද්ගලයකු ජාතික හැදුනුම්පත අලුත් කරවා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තුව රුපියල් 250ක්.
යම් ජාතික හැදුනුම්පතක් අස්ථානගතව ඇත්නම් ඒ සදහා රුපියල් 500ක ගාස්තුවක් අය කිරීමට නියමිතයි.
මෙම ගාස්තු ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා ගෙවීමට පහසුකම් සලසා තිඛෙනවා.

 

23311

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6200

දැනට රෝගීන්

109

මරණ

බෙදා හරින්න :