ජුරාසික යුගයේ සතුන් අදටද ලොව තුල ජීවත්විය හැකි බවට පර්යේෂකයින් තුල විශ්වාසයන් පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබද අපේක්ෂා දල්වන අනාවරණයක කතාවයි.

23484

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6366

දැනට රෝගීන්

116

මරණ

බෙදා හරින්න :