මිල අඩු කුලී රථ සේවා පිළිබද බොහෝ දෙනකු උනන්දු වනවා. එසේ පාරිභෝගිකයාට යහපත්වුවද අනෙක් කුලී රථ සේවාවන්ට ගැටලු ඇති කරන උබර් පිළිබද කතාවයි මේ.

20508

ආසාදිතයන්

14497

සුවය ලැබූ

5921

දැනට රෝගීන්

90

මරණ

බෙදා හරින්න :