අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 934 යි

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 269ක් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දින(06) මේ දක්වා (10.00 PM) වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 934ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *