සියලුම පානීය ජල බෝතල් අලෙවිය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව මිලිලීටර 350-499 ක් අතර ජල බෝතලයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල වන්නේ රුපියල් 26ක්.

මිලිලීටර 500-749 ත් අතර ජල බෝතලයක් සදහා උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 35ක් වනවා.

ලීටර 1-1.49 අතර ජල බෝතලයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 50 වන අතර ලීටර 1.5 – 4.99 ක ජල බෝතලයක මිල රුපියල් 70ක්. ලීටර් 5-6.99 ත් අතර ජල බෝතලයක් රුපියල් 150 ක් වන අතර ලීටර් 7ක ජල බෝතලයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 170ක් වනවා. මෙම මිල ගණන් ඉකුත් 28 දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇති අතර ඒ අනුව සියලු පානීය ජල බෝතල් අලෙවිකරුවන්, නිෂ්පාදකයන්, බෙදා හරින්නන්  මෙම මිල ගණන් අනුව කටයුතු කළ යුතු බව පාරිභෝගික අධිකාරිය නිවේදනය කළා.

20508

ආසාදිතයන්

14497

සුවය ලැබූ

5921

දැනට රෝගීන්

90

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.