අද(30) කොරෝනා ආසාදිතයන් 2460ක්

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2460ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

මෙරට සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 306253 දක්වා ඉහල ගියා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *