ලෝකාන්තය ලංකාවේ සුන්දර හා සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් වනවා. එහි යා හැකි පරිදි ඉදිවන කේබල් කාර් පද්ධතිය පිළිබද කතාවයි මේ.

22988

ආසාදිතයන්

16656

සුවය ලැබූ

6225

දැනට රෝගීන්

109

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.