ඉසුරු උදාන ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් සමු ගනී

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට අවශ්‍ය බව පවසමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ඉසුරු උදාන, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමුකර ඇති බව වාර්තා වනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *