අද (03) දිනයේ නව ආසාදිතයන් 2,450 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,450 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 1017 ක් සමගයි.
විදෙස් රටවල සිට පැමිණි ආසාදිතයන් 27 දෙනකු ද මීට ඇතුලත්.
මේ වන මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව 316,219 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *