ආදායම් බදු ගෙවීම් පැහැර හැරීම හේතුවෙන් පසුගිය මුදල් වර්ෂයේදී පමණක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් කෝටි 5,100ක බදු ආදායමක් අහිමිවී තිබෙනවා.
බදු ගෙවන්නන් විසින් ආදායම් ඇස්තමේන්තු අනුව නොගෙවූ බදු හා ආදායම් සැඟවීම මත දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පනවනු ලැබූ බදුද මෙසේ අහිමිව ඇති බදු ආදායමට ඇතුලත් බව සදහන්.
දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන දෝෂයන්ද මෙම තත්ත්වයට මුල්ව තිබෙනවා.
දේශීය ආදායම් පනතේ ඇතුළත් බලතල ක්‍රියාත්මක කරයි නම් බදු ආදායම අහිමිවීම වළක්වා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර වාර්තා සදහන් කරන්නේ.

23484

ආසාදිතයන්

17002

සුවය ලැබූ

6366

දැනට රෝගීන්

116

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.