2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද (09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

2019 දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනයෙන් අවසන් වන කාලසීමාවේ සේවා වියදම් සඳහා රුපියල් දෙදහස් දෙසීය අසූ එක් බිලියන හයසිය අසූ දෙමිලියන හාරසිය හැත්තෑ දෙදහසක් වශයෙනුයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ.

2019 මූල්‍ය වර්ෂයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු වැඩසටහන අනුව අයවැය පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම (අයවැය කථාව/ අයවැය දෙවන වර කියවීම) 2018 නොවැම්බර් මස 05 වන දින සහ ඒ පිළිබඳ විවාදය නොවැම්බර් මස 07  දින සිට 14 දින දක්වා සිදු කිරිමටත්, අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය (අයවැය තුන්වන වර කියවීම) නොවැම්බර් මස 15 දින සිට දෙසැම්බර් මස 08 දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

 වසර 63 කට පසුව 2017 දී ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තයක් මුල්වරට වාර්තා වූ අතර, 2019 වසරේදී එම ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තය ද.දේ.නි. යෙන් 1.3% කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා. 2019 වසර සඳහා ණය සේවාකරණය වෙනුවෙන් රු. බිලියන 2,057 ක් වෙන්කර ඇති අතර මෙය, ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ රජයක් විසින් ණය ගෙවීම සඳහා දැරීමට සිදුවන විශාල මුදලයි.මෙම ණය අතරින් ලබන වසරේ  දේශීය ණය වශයෙන් රු. බිලියන 1,271 ක් ගෙවිය යුතුවන අතර විදේශීය ණය සේවාකරණය ලෙස රු. බිලියන 786  ක් ගෙවීමට සිදුවනවා. එය, ඇ.ඩො. මිලියන 4,650 කට සමාන මුදලකි. ඒ අනුව, අයවැය හිඟය පියවීම ඇතුළු  ණය සේවාකරණයේ ද අවශ්‍යතාවය සඳහා 2019 වසරේදී රු. බිලියන 1,944 ක් දේශීය හා විදේශීය ණය වශයෙන් ලබාගැනීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

රාජ්‍ය අංශයේ සේවා වියදම් අතුරෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රු. බිලියන 1,456 ක්ද, ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා  රු. බිලියන 856 ක් ද වෙන්කර තිබෙනවා. ලක්ෂ 11 ක් පමණ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ සහ ලක්ෂ 06 ක් පමණ වන  විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් හා විශ්‍රාම ගෙවීම සඳහා පමණක් රු. බිලියන 1,000 ක් පමණ වැයවන අතර සමෘද්ධි, පාසල් නිල ඇඳුම්, නොමිලේ බෙහෙත්, වැඩිහිටි දීමනා, පොහොර සහනාධාර, පෝෂණ මල්ල, වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන දීමනා, විශේෂ හැකියාවන් ඇති අය වෙනුවෙන් ගෙවන දීමනා ඇතුළු සුභසාධන වියදම් සඳහා ලබන වසරට රු. බිලියන 220 ක් වෙන්කර තිබෙනවා.

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

90

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.