ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි දුම්රියේ අලි ගැටීම් වැළැක්වීම සඳහා 2018.09.28 වන දින පත් කරන ලද කමිටුව මගින්, දුම්රිය මාර්ගය අසළ අලි ඇතුන් ගැවසෙන ස්ථාන නිරීක්ෂණය කොට දුම්රියේ අලි ගැටිමි වැලැක්විම සදහා පහත සදහන් නිර්දේශයන් 05ක් ලබාදී තිබෙනවා.

එම නිර්දේශ මෙසේයි.

 දුම්රිය රියදුරන්ට මාර්ගය පැහැදිලිව පෙනීමට මාර්ගය දෙපස මීටර් 30ක් දක්වා වු ලදු කැලැ එලි කිරිම.
 දක්වා ඇති වේග සීමා නියමිත පරිදිම ක්‍රියාත්මක කිරිම. ( උපරිම පැ.කි.මි. 40)
 මාර්ගය දෙපස කදුගැට සහිත ස්ථානවල අලි ඇතුන්ට මාරුවීම සදහා උඩින් මාර්ග ඉදිකිරිම. (Over pass)
 දුම්රිය පාලම් සහා බෝක්කු සහිත ස්ථාන තුලින් අලි ඇතුන්ට මාරුවීම සදහා දැනට තිබෙන බාධා ඉවත්කොට මාර්ග ඉදි කිරිම . (Under Pass)
 දුම්රිය මාර්ගයට අලි ඇතුන් ඇතුල්වන ස්ථාන සදහා විදුලිවැට, රේල්පීලි යොදා බාධාවන්
යෙදීම සහ පුර්ව අනතුරු ඇගවීමේ සංඥා පද්ධති සවි කිරිම.

ඒ අනුව කඩිනමින් කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන මසක් තුල මෙම වැඩපිලිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

20795

ආසාදිතයන්

14962

සුවය ලැබූ

5743

දැනට රෝගීන්

94

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.