කොලඹ මහ නගර සභා කලාපයේ හා මතුගම ආසාදිතයන්ගේ වර්ධනයක්

ගතවූ පැය 24 තුල වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් 748 දෙනා අතරින් 369 දෙනෙකු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ මහනගර සභා කලාපයේ ආසාදිතයන් ගණන 62 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 124 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 80 ක් වාර්තාවන අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයින් 80 දෙනා අතරින් 65 දෙනෙකු ම හඳුනා ගෙන ඇත්තේ මතුගමින්.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *