මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යධුරයට පත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය හා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

2094/43 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට අදාළ නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව සඳහන්.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 42(4) ව්‍යවස්ථාවට අනුව අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත් කිරීමේ පත්වීම් බලධාරියා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යධුරයට  පත් කරන ලද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම බලතල ප්‍රකාරව එම ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලද බවට නිවේදනය කරන බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

එමෙන්ම 2094/44 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 42(4) ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2018 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 26 වනදා සිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍යධුරයට පත් කරන ලද බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

 

26559

ආසාදිතයන්

19438

සුවය ලැබූ

6991

දැනට රෝගීන්

130

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.