අද මේ දක්වා ආසාදිතයන් 2,780 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කාලය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,780ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 450,537 ක් දක්වා ඉහළ ගියා.
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයන් ගණන 60,767 ක් ලෙසයි සටහන් වී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *