දේශීය පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

දිවුරුම් දුන් නව ඇමතිවරු මෙන්න /

බෙදා හරින්න :

නව රජයේ තවත් අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් මීට සුලු මොහොතකට පෙර දිවුරුම්දී තිබෙනවා.
මේ එම අමාත්‍යවරු ලයිස්තුවයි.

දුමින්ද දිසානායක – වාරිමාර්ග, ජලසම්පත් හා අපදා කළමනාකරණ

දයාසිරි ජයසේකර – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

පියසේන ගමගේ –  තරුණ, කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම – පලාත් පාලන, පලාත් සභා හා ක්‍රීඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

එම් එල් ඒ එම් හිස්බුල්ලා – මහාමාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අංගජන් රාමනාදන් -කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මනූෂ නානායක්කාර -කම්කරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

සාරතී දුෂ්මන්ත – නීතිය හා බන්ධනාගාර කටයුතු  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉන්දික බණ්ඩාරනායක – නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කාදර් මස්තාන් – නැවත පදිංචි කිරීමේ සහ පුනරුත්තාපන කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම – වරාය හා නාවික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

53062

ආසාදිතයන්

45171

සුවය ලැබූ

7627

දැනට රෝගීන්

264

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.