දේශීය පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

පෙට්‍රල් / ඩීසල් මිල අඩු වෙයි / නව මිල මෙන්න

බෙදා හරින්න :

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට රජය තීරණ කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටෙන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින් අඩු කර ඇති අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7 කින් අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව රුපියල් 155 ට පැවැති ඔක්ටෙන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල නව මිල රුපියල් 145 ක්ව.
රුපියල් 123 ක් ව පැවැති ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල 116 ක් බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

53408

ආසාදිතයන්

45820

සුවය ලැබූ

7324

දැනට රෝගීන්

270

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts