ජිනීවා මානව හිමිකම් චෝදනාවලට අද ලංකාවෙන් පිළිතුරු

ජගත් මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරිය ඊයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කළ ලිඛිත දේශනය සම්බන්ධයෙන් විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා අද කරුණු දැක්වීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අද පස්වරු 1.30ට පමණ එම කරුණු දැක්වීම සිදු කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ .

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *