සිරකරුවන්ට අයුතු ලෙස සැලකීම හෙළා දකිනවා / ජගත් සංවිධානය ලංකාවට කියයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල දී සිරකරුවන්ට අයුතු ලෙස සැලකීම හෙළා දකින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය පවසනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හනා සිංගර්-හැම්ඩි පැවසුවේ මැන්ඩෙලා නීතියට අනුව සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්‍ෂා කිරීම රජයේ යුතුකමක් බවයි.

“බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ අපගේ වැඩ වලදී  සිරකරුවන් සියලු දෙනාගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරන අතර සිරකරුවන්ට අයුතු ලෙස සැලකීම හෙළා දකී ” යනුවෙන් හනා සිංගර්-හැම්ඩි ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කළා.

ඇගේ ට්විටර් පණිවිඩය නිකුත් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු බන්ධනාගාරයකට කඩා වැදී සිරකරුවන්ට තර්ජනය කළ බවට චෝදනා එල්ලවීමෙන් පසුවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *