ඇමති අස්වුණාට මදි / අත්අඩංගුවට ගන්න – දෙමළ සන්ධානය යළි ඉල්ලයි

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ හටගත් සිද්ධියට අදාළව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා අත්අඩංගුවට ගත යුතු බව දෙමල සන්ධානය යළිත් අවධාරණය කර තිබෙනවා.
එහි මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් මහතා පැවසුවේ අමාත්‍ය ධූරයෙන් පමණක් ඉල්ලා අස්වීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.

That’s not enough. He must be arrested and a full-scale inquiry must be conducted and he and all responsible must be prosecuted. #Prisoners are wards of the #State and the their protection cannot be compromised in any way. https://t.co/8byw3b0MFI

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *