ලොහාන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයකින් ඉල්ලා අස්වෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයන්හි තමා වෙතින් සිදුවූ සිද්ධීන්වලට අදාළ වගකීම් භාරගනිමින් ඔහු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවය.

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දී ඇති අතර ජනාධිපතිවරයා එය පිළිගෙන තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මැණිත් සම්බන්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ තවදුරටත් කටයුතු කරන බව ද ඔහු සිය ලිපිය මගින් ජනාධිපතිවරයා වෙත දැනුම්දී තිබේ.

Image

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *