පාසල් විවෘත කිරීමට තීරණය කරයි

අද (15) පැවැති සාකච්ඡාවකදී පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවකට එළඹි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

ඔහු සඳහන් කළේ පෙරපාසල් ද ඇතුළුව 1 සිට 6 වසර දක්වා පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහිදි සාකච්ඡා වූ බවයි.

“පෙරපාසලේ සිට 5 දක්වා හෝ 6 දක්වා පන්ති ආරම්භ කිරීම කළ යුතුයි කියලා සාකච්ඡා කළා. දින වෙන් කිරීම සෞඛ්‍ය අංශ සමග සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි සති දෙක තුන ඇතුළත තීන්දු කරනවා. ප්‍රථමයෙන්ම 200ට අඩු දරුවන් සිටින පාසල් 5,000ක් තියෙනවා. එයට ආරම්භයක් ලබා දෙනවා. එහිදි ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙන ස්ථාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි. පාසල් ආරම්භයේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ මාර්ගෝපදේශ ලැබෙයි.”

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *