කුරුණෑගලින් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන ඉහළට / ඊයේ 62 යි

Sri Lanka

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 189 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 178 ක් හමුව ඇති අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 93 ක්.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 62 ක්.

 

Lanka A News

79999

ආසාදිතයන්

74299

සුවය ලැබූ

5255

ප්‍රතිකාර ලබන

445

මරණ

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *