පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවයි / ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණයේ

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සඳහා වන ගැසට් නිවේදනයට ජනාධිපතිවරයා අත්සන් තබා ඇති බව වාර්තාවනවා.
ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරෙන බවයි සදහන් වන්නේ.
ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යොමුකර ඇති බවද සදහන්.
කෙසේ වෙතත් ව්‍යවස්ථාවට අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ගැටලුවක් පවතින අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ අතර විශේෂ සාකච්ජා මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි.