නාමයෝජනා හා ඇප මුදල් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2019 ට අදාළ ඇප මුදල් තැම්පත් කිරීම සහ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් නාම යෝජනා කළ යුතු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ විස්තර අඩංගු ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.