කතානායක බලය අවභාවිතා කරනවා / අගමැති මහින්ද කියයි

කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ බලය අවභාවිතා කරමින් සිටින බවට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද චෝදනා එල්ල කළා.
රාජපක්ෂ මහතා මේ බව කියා සිටියේ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින්.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාම සදහා අගමැතිවරයා ලෙස තමන්ට සහාය දෙන ලෙසත් අගමැති තනතුර තමන්ට ඉතා වැදගත් තනතුරක් නොවන බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා.
එසේම අද රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල යළි පහත හෙළන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.