පෙට්‍රල් ඩීසල් මිල රුපියල් 5කින් අඩුවෙයි

ඔක්ටේන් 92 හා 95 පෙට්‍රල් මිල හා ඔටෝ හා සුපිරි ඩීසල් මිල රුපියල් 5කින් අඩුකිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබෙනවා.ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙසේ ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු කිරිමට නියමිත බවයි එම වාර්තා පවසන්නේ.