පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පක්ෂනායක රැස්වීම ඇරඹෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පක්ෂනායක රැස්වීමක් මේ වන විට පැවැත්වෙනවා.
ඒ කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී එකගතාවයකට එලඹීමට නියමිතව තිබෙනවා.