“ගජ” නිසා උතුරේ පාසල්වලට අද නිවාඩු

“ගජ” සුළි ගුණාටුවෙන් එල්ලවී ඇති බලපෑම් සමග මතුවූ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය මත අද දිනයේ උතුරු පලාතේ සියලු පාසල්වලට නිවාඩු ලබාදී තිබෙනවා.
සුළි කුණාටුව අද අලුයම තමිල්නාඩු සහ පුදුචේරි වෙරළ තීරයෙන් ඉන්දියාවට ඇතුලුවූ අතර එහි ප්‍රබලත්වය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පවතින බවයි වාර්තාවන්නේ.
මේ සමග උතුර,උතුරු මැද පළාත් වලටත්, පුත්තලම සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවලටත් තද වැසි ඉදිරි පැය 24 තුල ලැබීමේ හැකියාවන් පවතිනවා.
මේ සමග මුහුදු රලුවිය හැකි බවට හදුනාගත් කලාපවල වෙරළබඩ ජනතාව ආරක්ෂක ස්ථාන කරා යොමුකිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.