ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට බාධා/ අරුන්දික කතානායක අසුනේ

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කතානායක අසුන ආසන්නයේ විරෝධයක නිරතවීම හේතුවෙන් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සදහා බාධා මතුව තිබෙනවා.
අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා මේ වන විට කතානායක අසුනේ හිද සිටින ආකාරයද එහිදී දැකගත හැකියි.
අද දිනයේදී විශ්වාසභංග ජන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට එාරහිව හා ඊයේ දිනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදනකු තියුණු ආයුධ ගෙන ආ බවට චෝදනා කරමින් විරෝධතාවය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.