පාර්ලිමේන්තුව විසිරවූ අවස්ථාව ගැන කාදිනල් හිමියන්ගෙන් නිවේදනයක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් පලවූ පුවත්පත් වාර්තාවක සිය නාමයද සදහන්වීම සම්බන්ධයෙන් කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.
මේ එම නිවේදනයයි.