ජනපති කැදවූ පක්ෂනායක රැස්වීමට නොයන බව ජවිපෙ කියයි

ජනාධිපතිවරයා අද කැදවා ඇති පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගී නොවීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තීරණය කර තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා මේ බව තහවුරු කළා.
අද පස්වරු 5ටයි ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම පක්ෂනායක රැස්වීම කැදවනු ලැබ ඇත්තේ.