නැවක් කටින් අදින්න යන විස්මිත ලාංකිකයා

ගිනස් වාර්තා 18 ක් පිහිටුවීහ සදහා සූදානමින් පසුවන නූතන යුගයේ විස්මිත ලාංකීය තරුණයකු පිළිබද කතාවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.