එක්සත් ජාතික පෙරමුණ දියමන්තිය ලකුණින් ජන්දයට

ඉදිරි මහ මැතිවරණය සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ දියමන්තිය ලකුණෙන් නව සන්ධානයක් ලෙස තරග වැදිමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
ඊට අදාළ සාකච්ජා මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව අදාළ වාර්තා හෙලිකරන්නේ.
මේ වන විටත් දේශපාලන පක්ෂ රැසක්ම නව ලාංජනය හටතේ තරග කිරීමට කැමැත්ත පල කර ඇතැයිද එම වාර්තා අනාවරණ කළා.