අද මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 351 ක්

ByLankaAnews

Jan 28, 2021

අද දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 351 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *