බස්නාහිර සභා ගැබේ අසභ්‍ය දර්ශන නැරඹූ මන්ත්‍රීවරු මෙන්න

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් තිබියදී සභා ගර්භයේ ටැබ් පරිගණක භාවිතා කරමින් අසභ්‍ය දර්ශන නැරඹූ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබද විමර්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් තිබියදීයි මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනකු මෙසේ අසභ්‍ය දර්ශන නරඹා තිබුණේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් වන කීර්ති කාරියවසම් , ගූණසිරි ජයනාත් හා සුමිත් සොයිසා යන පුද්ගලයන්ටයි චෝදනා එල්ලවී ඇත්තේ.

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා.