සුළු හා මධ්‍යම කෘෂි ව්‍යවසායන් වසර 5ක් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්

සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායන් වසර පහකට ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව කියා සිටියා.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සදහන්.

අපනයන සඳහා මෙන්ම දේශීය ආහාර පරිභෝජනය සහ කාර්මික අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් යොදාගැනීම සඳහා යන අරමුණු දෙක සාක්ෂාත් කරගැනීමට හැකිවන පරිදි තේ, කුළු බඩු, පොල්. රබර්, වී, පළතුරු, එළවළු ආදි ඕනෑම කෘෂිකාර්මික අංශයෙන් ලැබෙන ආදායම් විශේෂයෙන් සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් වසර 5 ක කාලයක් සඳහා ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය  කර තිබේ

දේශීයව කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ යොදා ගනිමින් සැකසුම් කටයුතුවල නිරතවීමෙන් ලබන             ලාභය මත බදු අනුපාතය සියයට 28 සිට සියයට 14 දක්වා  අඩුකිරීමටත් තීරණය කර තිබේ . මෙය හරහා කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන ගොවීන්ට මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාවට සෙත සලසනු ඇත.

 තව ද  කුඩා ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරත ව්‍යවසායකයින්ට දැඩි පීඩනයක් ඇති කරන ලද  ආර්ථික සේවා ගාස්තුව අදාළ වන ආදායම් සීමාව කාර්තුවකට රු. මිලියන 12.5 සිට කාර්තුවකට රු. මිලියන 50 දක්වා ඉහළ නැංවීමට යෝජනා කර ඇත.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න