භාවිතයට නුසුදුසු කාලතුවක්කු උණ්ඩ තොගයක් හමුවෙයි

ByLankaAnews

Jan 28, 2021

මුල්ලියාවේලී ප්‍රදේශයේ සිදුකළ සෝදිසියකදී භාවිතයට නුසුදුසු කාලතුවක්කු උණ්ඩ තොගයක් හමුවූ බව යුධ හමුදාව පවසනවා.
මිලිමීටර 152 , මිලිමීටර 122, 146 ක් මෙහිදී සොයාගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *