සාකච්ජා අසාර්ථකයි / ගුරු වර්ජනය අඛණ්ඩව (Video)

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  සමඟ ඊයේ (12) පැවති සාකච්ඡාවෙන් හිමිවූ විසදුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ගුරු සංගම් පවසනවා.

යෝජනා සම්බන්ධයෙන් තම තීරණය අද ලබා දෙමින් වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ කළේ මෙම යෝජනාවට එකග නොවන අතර වර්ජනය අඛණ්ඩවම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *