ලංකාවට අපල ගෙනා නොවැම්බර් / දෙසැම්බර්

ලංකාවට වැඩිම ස්වාභාවික හානි සිදුවන කාලය නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද සාධක සහිත අනාවරණයයි.

2450

ආසාදිතයන්

1980

සුවය ලැබූ

459

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.