ලංකාවට අපල ගෙනා නොවැම්බර් / දෙසැම්බර්

ලංකාවට වැඩිම ස්වාභාවික හානි සිදුවන කාලය නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද සාධක සහිත අනාවරණයයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න