අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 892 ක් / වැඩිම දිනය ද අදයි

ByLankaAnews

Jan 28, 2021

මෙරටින් දිනකදී වාර්තාවූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන අද වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව ආසාදිතයන් 892 ක් අද වාර්තා වන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *